• Buitenverblijven met een ziel

  Buitenverblijven met een ziel

 • Koesteren van het echte buitengevoel

  Koesteren van het echte buitengevoel

 • Helderheid voor mens en dier

  Helderheid voor mens en dier

 • 01
 • 02
 • 03
/ 03

Transformatie van het buitengebied
herinrichting van het platteland

Als inwoner, ondernemer, organisatie, gebruiker of liefhebber van Twente is het voor u noodzakelijk om uw omgeving en uw situatie zodanig te hebben dat u er met veel voldoening en plezier woont, werkt en leeft. Op momenten en in situaties waarbij dat plezier, het resultaat  en die voldoening niet meer aan de orde is of verandering behoeft kijk ik graag met u mee , om samen de paden uit te zetten en het gewenste doel te bereiken.

Als we niets doen staan er alleen al in Overijssel, in 2030 ongeveer 1.600 agrarische erven leeg (Alterrarapport 2014). Leegstand betekent een sterke economische verslechtering, een grote technische veroudering én... een grote sociale achteruitgang van het platteland, waarover nu nog zo liefkozend wordt gesproken.

Om dit te voorkomen, ten behoeve van ons algemeen belang en bovenal in het persoonlijke en sociale belang van degene die het aangaat, is het vijf voor twaalf om de bakens te verzetten. Te zoeken naar andere invullingen om de geijkte paden te verlaten, om compleet óm te denken en om de hele samenleving mee te krijgen in een andere benadering. Om onze boeren die dóór willen ondernemen te behouden als voedselvoorzieners en landschapsonderhouders maar daarnaast ook ruimte te scheppen aan andere vormen van economische bedrijvigheid op het platteland; om het mooie buitengebied minimaal in stand te houden, om het te vitaliseren en om het te verrijken.

Ik stel daarin de mens, dus de eigenaar/(ex-)agrariër centraal. Samen met hem/haar en partner/gezin ontleden we de mogelijkheden, de kansen en de (on)mogelijkheden. Uit de uitvoerige en vertrouwelijke inventarisatie volgt een gezamenlijk actieplan waarbij ik zorg voor de verbinding met alle partijen die nodig zijn om te komen tot een succesvolle transformatie van het agrarisch bedrijf. Het succes ligt in het menselijke uitgangspunt, het compleet loslaten van de bekende paden en patronen en de kracht van verbinding met betrokken gemeenten, banken, accountants, LTO, onderwijs, horeca, medische wereld, Universiteit Twente en Kennispark Twente, recreatie, zorg en welzijn, de maakindustrie, duurzame bouwwereld, duurzame energie, etcetera.


Binnenkort meer nieuws over deze ontwikkeling.

Aankoop

Een (ver)koper van een woning of agrarisch bedrijf, een hypotheekverstrekker, de overheid of een andere instantie willen graag de waarde weten van een woning, een bedrijf of een perceel cultuurgrond of bos. Wij zijn gecertificeerd en ingeschreven in het register SCVM (Stichting Certificering voor Makelaars en taxateurs) als ook in het NRVT (Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs) in de kamer agrarisch vastgoed.


Verkoop

Verkoop van uw onroerend goed, of het nu gaat om uw woning, uw agrarisch bedrijf of een perceel grond, heeft nogal impact. Elke situatie is daarbij anders en vergt maatwerk. Daarom bespreken wij graag met u persoonlijk en uitvoerig op welke wijze en onder welke condities uw onroerende zaak op de markt wordt gebracht en wordt verkocht. Op basis van onze ervaring en kennis leggen wij u de mogelijkheden graag voor en kijken samen met u hoe wij aan uw wensen tegemoet kunnen komen.

Waaruit kan onze toegevoegde waarde bestaan:

 • professionele fotografie van uw object
 • opmaak van een uitgebreide brochure en/of aanbiedingstekst
 • eventueel plaatsen van te koop bord
 • plaatsing op onze website en op de website van VBO-makelaars en eventueel een advertentie in krant
 • uw object onder de aandacht brengen bij onze relaties en cliëntenbestand met geïnteresseerden en via het sociale medium Linked-in.
 • begeleiding van bezichtiging van uw object
 • onderhandelingen
 • opmaak van verkoopovereenkomst
 • begeleiding en controle van de juridische akte, een correcte feitelijke oplevering en de aktepassering bij de notaris.

Taxaties

Een (ver)koper van een woning of agrarisch bedrijf, een hypotheekverstrekker, de overheid of een andere instantie willen graag de waarde weten van een woning, een bedrijf of een perceel cultuurgrond of bos. Wij zijn gecertificeerd en ingeschreven in het register SCVM (Stichting Certificering voor Makelaars en taxateurs) voor zowel de afdeling woningen als ook de afdeling agrarisch onroerend goed en in het NRVT-register afdeling agrarisch vastgoed.

Wij voeren taxaties uit van agrarisch vastgoed ten behoeve van:

 • financiering;
 • aankoop- of verkoop;
 • successie-aangifte;
 • fiscale bedrijfsbeëindiging;
 • bedrijfsovername of wijziging van bedrijfsvorm;
 • bepaling van (plan-)schade cq. onteigening;
 • WOZ of bezwaar tegen de WOZ-beschikking;
 • bouwkavelwaardes en gecorrigeerde vervangingswaarde van agrarische opstallen in geval van realisatie Rood-voor-Rood projecten.